PRZYCZEPA DO PRZEWOZU BRYCZEK / GASTRONOMICZNA /SKLEP ITP.